به تعدادی نیرو جهت کار در رستوران عمارت بادگیر در سمنان نیازمندیم

  • شیفت صبح ۱۱ الی ۱۶
  • شیفت عصر ۱۹ الی ۲۴
  • با حقوق مناسب، بیمه، نهار و شام
تماس با: رستوران عمارت بادگیر 02331603