شرکت درین ریس سمنان، برای تکمیل پرسنل خود به تعدادی آقا و خانم بشرح زیر نیاز دارد.

  • مهندس صنایع/ آقا و خانم
  • مهندسی مکانیک/ آقا
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی/ خانم
  • مهندسی برق و الکترونیک/ آقا
  • مهندسی آمار/ آقا و خانم
  • راننده لیفتراک
  • اپراتور تولید/ خانم

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرید

آدرس: سمنان، شهرک صنعتی شرق، فاز دوم، بلوار انقلاب اسلامی، خیابان آموزش، آموزش سوم، ۵۰۰ متر جلوتر از نیمه شعبان

تماس با: شرکت درین ریس سمنان 33653205-023