شرکت درین ریس سمنان، برای تکمیل پرسنل خود به تعدادی آقا و خانم نیاز دارد.
مزایا:

  • سرویس ایاب و ذهاب
  • حقوق و مزایا
  • با تمامی مدارک تحصیلی

آدرس: سمنان، شهرک صنعتی شرق، فاز دوم، بلوار انقلاب اسلامی، خیابان آموزش، آموزش سوم، ۵۰۰ متر جلوتر از نیمه شعبان

تماس با: شرکت درین ریس سمنان 33653205-023