شیرینی سرای خانه زر در سمنان به دو نفر فروشنده دائم و یک نفر فروشنده نیمه وقت نیازمند است.

برای کسب اطلاعات بیشتر حضوری به شیرینی سرای خانه زر مراجعه فرمایید.

آدرس: بلوار قدس-نبش خیابان تامین اجتماعی