سوپر مارکت رفاه کوچولو سمنان، به یک فروشنده نیاز دارد.

شیفت شب: ساعت ٢٣ شب تا ٨ صبح

آدرس: میدان معلم، سوپر مارکت رفاه کوچولو

برای هماهنگی بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: محمدی 09375288096