مزون عروس یدونه شهر سمنان، با مدیریت رستم زاده به چندین نفر کارگر خانم مسلط به امور مربوط به فروشگاه از قبیل پرو لباس و اتو لباس و خیاطی و نظافت برای شیفت صبح و عصر نیاز دارد.
شرط همکاری ضمانت معتبر و رضایت کارفرمای قبلی می باشد. ساعت کار و حقوق کاملا با توافق دونفر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: مزون عروس یدونه شهر 09125320580