مغازه پرنده فروشی در سمنان، به یک همکار جهت نظافت مغازه در شیفت صبح تا ظهر نیازمند است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: زرگر 09117177034