مهدکودکی در سمنان، جهت تکمیل کادر خود به نیرو های زیر نیاز دارد.

  • خدمات (با وظایف نظافت و تعویض کودک و …)
  • مربی با اخلاق،مهربان و متعهد

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: مهدکودک فرهنگ 09330821411