موبایل فروشی در سمنان، به یک نیروی جوان مسلط به کار نیازمند است.

  • به صورت تمام وقت
  • با حقوق مناسب

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

 

تماس با: 09359003837