فروشگاه ورزشی روژین سمنان، جهت تکمیل کادر فروش خود به چند فروشنده خانم باتجربه نیازدارد.

آدرس: سمنان، خیابان سعدی، روبه روی اداره کل آموزش و پرورش

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: فروشگاه ورزشی روژین 09122315340