انجمن علمی کانون شهید مطهری سمنان، اقدام به جذب مشاور تحصیلی و کنکور با شرایط زیر می نماید:

  • رتبه زیر سه هزار آزمون سراسری
  • عدم اشتغال در سایر موسسات
  • ساکن سمنان

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات ۱۶:۳- الی ۱۹:۰۰ با شمازه زیر تماس بگیرید:

تماس با: کانون شهید مطهری 02333327228