گروه طراحی مانا در سمنان، به یک نفر همکار، ساکن شهر سمنان و آشنا به امر بازاریابی نیاز دارد.
اگر مایلید با این مجموعه همکاری نمایید. به دایرکت اینستاگرام زیر پیام دهید.
mana_design_group@

تماس با: گروه طراحی مانا