گلسرای همیشه بهار در سمنان به یک نیرو با شرایط زیر نیازمند است.

  • خانم یا آقا
  • ساعت کاری: ۸ تا ۲ و ۵ تا ۱۰

آدرس: میدان مطهری، جنب شیرینی سرای پاسارگاد

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: گلسرای همیشه بهار 09193334810