سالن زیبایی خاتون در سمنان، جهت تکمیل کادر خود در موارد زیر نیرو جذب می کند:

  • اصلاح کار حرفه ای
  • دستیار رنگ مو
  • وکس- سشوار

فقط افراد حرفه ای و دارای سابقه کار با شماره زیر تماس بگیرند

تماس با: سالن زیبایی خاتون 09192325292