صنایع اتومبیل سازی فردا در سمنان، به کارگر خط تولید با شرایط زیر نیاز دارد .

  • جنسیت : آقا
  • دارای کارت پایان خدمت
  • حداکثر سن: ۳۳ سال
  • مدرک تحصیلی: حدقل دیپلم رشته های فنی
  • توانمندیها: آشنا به خودرو و مباحث فنی
  • مزایا: بیمه تکمیلی، سرویس ایاب و ذهاب و اضافه کاری

آدرس: شهرک صنعتی شرق، فاز توسعه، جنب راه آهن
تلفن تماس: ۲۱۲۶۰۰۰۰ داخلی ۱۱۸۳ و ۱۰۸۴

تماس با: صنایع خودرو سازی فردا