شعبه دوم پوشاک روشاک سمنان، به یک نیروی فروشنده خانم با شرایط زیر نیاز دارد:

  • مجرد
  • تحویل سفته از زمان شروع کار
  • نظم در ساعت بازکردن و بستن مغازه
  • با حقوق ۱۴۰۰ و پورسانت کاری

ساعت کاری: ۱۰ صبح الی ۱۳:۳۰
و عصر ها ۱۷ الی ۲۲:۳۰
جهت هاهنگی با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس با: شعبه دوم پوشاک روشاک 09104874190