باشگاه ستارگان سمنان، به یک نیروی آقا از ساعت ۱۵ الی ۱۹ نیاز دارد.
جهت دریافت شرایط و اطلاعات بیشتر به پیج زیر پیام دهید:
star.gym1@

تماس با: باشگاه ستارگان