شرکت صنایع غذایی به آرا(چاکلز) در سمنان جهت تکمیل کادر خود از افراد با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی:
حسابدار

شرایط:

  • دارای مدرک حداقل کارشناسی حسابداری باشد.
  • تسلط به کامپیوتر و اکسل داشته باشد.
  • متولدین ۶۵ تا ۷۵

آدرس:
میدان استاندارد – جاده نظامی – دور برگردان اول – جنب معاینه فنی سفیر – شرکت صنایع غذایی به آرا