• جنسیت:مرد
  • مدرک: فوق لیسانس حسابداری
  • سابقه:با۱۰ سال سابقه کار
  • ساعت کار:نیمه وقت
  • دستمزد پیشنهادی:توافقی و متعادل

مهارتها و تواناییها

توانایی انجام کلیه کارهای مالی اعم از ثبت و صدور سند، بیمه، مالیات، حقوق و دستمزد و اظهارنامه، صورتهای مالی، معاملات فصلی و کلیه فعالیتهای مالی. آشنایی با انواع نرم افزارهای روز حسابداری از قبیل همکاران و رافع و هلو

تماس با: آقای رحمانی 09383160776