تاکسی تلفنی امید در سمنان به تعداد زیادی راننده با خودرو، جهت کار در تاکسی تلفنی واقع در۲۰ متری وحدت با درامد روزانه عالی نیاز دارد. رانندگانی که تمایل به همکاری دارندY باشماره زیر تماس حاصل فرمایند.

تماس با: تاکسی تلفنی امید 09013423300