کلینیک تخصصی مشاوره بامداد در سمنان جهت تکمیل کادر خود به یک گفتار درمان و تعدادی روانشناس و مربی کودک باتجربه جهت همکاری نیاز دارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تماس با: کلینیک تخصصی مشاوره بامداد 33490944-023