امیر شکلات در سمنان به یک صندوقدار واجد شرایط زیر نیاز دارد.

  • خانم
  • مجرد
  • روابط عمومی بالا
  • ساعت کاری ۱۶:۰۰ الی ۲۳:۰۰

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: امیر شکلات 33332232-023