یک کافی شاپ در سمنان به یک صندوقدار واجد شرایط زیر نیاز دارد.

  • خانم
  • مجرد

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: کافی شاپ 33332232-023