مجتمع چاپ عقیق  در سمنان به یک طراح آقا یا خانم مسلط به نرم افزار coreIDRAW  نیاز دارد.

توضیحات:

  • مسلط به نرم افزار کورل و دستگاه لیزر باشد.
  • بیمه و حقوق ثابت دارد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره زیر جهت هماهنگی تماس بگیرند.

تماس با: مجتمع چاپ عقیق 09057490440