شرکت رز سمنان، به یک طراح سایت و گرافیست و همچنین یک عکاس نیاز دارد.

جهت هماهنگی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۲۳-۳۳۴۴۶۵۵۸ و ۰۹۱۲۴۴۵۱۶۵۸

تماس با: شرکت رز 33442990-023