به یک نیروی عکاس با روابط عمومی بالا برای کار در عکاسخانه قجردخت سمنان نیازمندیم.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره‌ی زیر تماس بگیرید.

تماس با: عکاسخانه قجر دخت سمنان 09399975445