دنیای زیتون عمو مجید در سمنان به یک همکار خانم آشنا به امور حسابداری جهت صندوقداری نیاز دارد.

آدرس:
میدان معلم – فروشگاه رفاه

تماس با: دنیای زیتون عمو مجید 09128976500