بوتیک آیسان در سمنانبه یک فروشنده خانم که تجربه در فروشندگی داشته باشد به صورت دو شیفت نیاز دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: بوتیک آیسان 09192312154