گالری دکان مدرن در سمنان، به دو نفر همکار خانم در واحد فروش گالری با شرایط زیر نیاز دارد:

  • دو خانم
  • هنردوست
  • ساعت کاری: همه روزه صبح ها ۱۰ الی ۱۳ – بعدازظهرها ۱۷ الی ۲۲

حقوق:


دو شیفت کاری
: ۴ میلیون تومان
تک شیفت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

آدرس شعبه یک: سمنان، برج ققنوس واحد ۱۲

تماس با: گالری دکان مدرن