سوپر مارکت قومس به یک نفر فروشنده برای چیدمان جنس و فروش نیازمند می باشد.

آدرس:

سمنان – میدان پیروزی

جهت هماهنگی میتوانید با شماره ی زیر تماس داشته باشید.

 

تماس با: آقای سراج 09127315506