سیسمونی امیر در سمنان به یک فروشنده خانم مجرد به صورت دو شیفت با ساعت کاری ۹ الی ۱۳:۳۰ و بعداز ظهر ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰ نیازمند است.

تماس با: سیسمونی امیر 0912531974