شیرمال ایمال به یک نیروی آقا جهت فروشندگی نیاز دارد.
ساهت کاری به صورت چرخشی از ۷/ الی ۱۴/۵ و هفته بعد از ۱۴/۵ الی ۲۲ می باشد.
برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.به پیام پاسخ داده نمیشود.

۰۹۱۲۸۳۱۱۳۹۳

تماس با: شعبه دوم شیرمال ایمان در سمنان 09121317610