فروشگاه آسمون در سمنان جهت تکمیل کادر فروش خود به دو فروشنده خانم و آقا نیازمند دارد.

جهت اطلاعات بیشتر به فروشگاه مراجعه نمایید.
آدرس: بلوار معلم غربی، نرسیده به پمپ بنزین جلالی

تماس با: فروشگاه آسمون 33467070-023