فروشگاه شال و روسری سنجاقدر سمنان، به یک فروشنده برای شیفت صبح و یک فروشنده برای شیفت عصر نیاز دارد.
حقوق: ثابت+ پورسانت

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: شال و روسری سنجاق 09128329707