شعبه سمنان فروشگاه هپی لند برای تکمیل کردن کادر پرسنلی خود نیاز به فروشنده خانم دارد؛ درصورت تمایل با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: فروشگاه هپی لند 33320466-023