میوه فروشی ترنج در سمنان به یک نیروی کار خانم نیاز دارد.

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: میوه فروشی ترنج 09198557786