گالری دکان تن پوش در سمنان جهت تکمیل کادر فروش به یک همکار خانم با شرایط زیر نیازمند است.
شرایط:

  • باتجربه و دارای روابط عمومی بالا
  • خانم
  • مجرب، متعهد و خوش اخلاق
  • دوشیفت یا تک شیفت
تماس با: گالری دکان تن پوش