شرکت کاپ در سمنان برای تکمیل کادر فروش خود تعداد محدودی فروشنده و مدیر فروش جذب می نماید.

حقوق ثابت:
۶۰۰٫۰۰۰ الی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

بیمه:
قرارداد رسمی + بیمه تامین اجتماعی

ساعت کاری:
تمام وقت / پاره وقت

تسویه حساب:
ماهانه و برای افراد فعال هر هفته یا دوهفته ای

برای هماهنگی قبلی جهت مصاحبه با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

تماس با: شرکت کاپ در سمنان 09024391100