آژانس توحید سمنان به یک نفر منشی خانم نیازمنداست.

شرایط:

  • محل سکونت ترجیحا شهرک گلستان باشد.
  • ساعت کاری و شرایط، حضوری اعلام میشود.
  • محیط مردانه می باشد و فضای منشی جدا است.

در صورت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مظلومیان تماس بگیرید.

تماس با: آژانس توحید 09123314064