یک آژانس در سمنان به یک منشی واجد شرایط زیر نیاز دارد.

  • آقا
  • ساعت کاری: ۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰
  • حقوق ماهیانه: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: آقای شاطری 09196689645