• جنسیت:مرد
  • مدرک: فوق دیپلم برق صنعتی
  • سابقه کار:با سابقه
  • گواهینامه:دارد
  • دستمزد پیشنهادی:توافقی
تماس با: آقای صدرالهی 09120810618