کافی نت ایده در سمنان به یک نیرو خانم مسلط به نرم افزار آفیس و امور اینترنتی نیاز دارد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به کافی نت ایده مراجعه کرده و یا با شماره زیر تماس حاصل نمایید.
۰۲۳-۳۳۳۴۷۱۸۴

تماس با: کافی نت ایده 09353045154