رستوران اکبر جوجه در سمنان به یک نیروی آقا جهت سالنداری در رستوران نیاز دارد.

توضیحات:

  • ۲۵ یا ۲۶ ساله باشد.
  • حقوق ثابت ۷۵۰ هزار تومان همراه با بیمه می باشد.
  • سرویس رفت و برگشت به همراه ناهار و شام فراهم می باشد.
  • ساعت کار چرخشی به صورت یک هفته از ۸ الی ۱۶ و هفته بعد از ۱۶ الی ۲۴ می باشد.
تماس با: رستوران اکبر جوجه 09394103695