سالن زیبایی آفرینا در سمنان به یک نیروی پارافین تراپیست و پدیکور کار نیاز دارد.

متقاضیان جهت همکاری می توانند با شماره زیر تماس حاصل نمایند.

تماس با: سالن زیبایی آفرینا 3346386-023