یک اغذیه فروشی در سمنان به یک نیروی کار آقا واجد شرایط زیر نیاز دارد.

  • سن: ۱۸ الی ۲۵
  • غیردانشجو
  • مجرد
  • ساعت کاری: ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و ۱۷:۰۰ الی ۱:۰۰

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: اغذیه فروشی 09309846977