یک رستوران در سمنان به یک نیرو جهت کار در آشپزخانه واجد شرایط زیر نیاز دارد.

  • خانم
  • با تجربه

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

تماس با: یوسفی 09385855341