شرکت شیشه ایمنی کبیر در سمنان جهت تکمیل کادر تولید و فنی خود نیاز به جذب تعدادی نیروی کار با مشخصات ذیل دارد.

شرایط احراز:

  • کارگر تولید ۶ نفر
    دیپلم و یا فوق دیپلم ترجیحا فنی
  • کارگر فنی ۱ نفر
    آشنا با برق صنعتی
  • بازه سنی ۲۲ تا ۳۰
تماس با: شرکت شیشه ایمنی کبیر 33652522-023