به دو نفر همکار با شرایط ذیل جهت همکاری در یک شرکت مشاوره کسب و کار واقع در کلینیک کسب و کار نیازمندیم:
۱. مقطع تحصیلی: کارشناسی و بالاتر
۲.رشته تحصیلی: مدیریت /مهندسی صنایع/اقتصاد/حسابداری
۳.حداقل مهارتها: تسلط کار با رایانه
۴.ساعت کاری: ۸ الی ۱۶
جهت کسب اطلاعات با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس با: شرکت مشاوره کسب و کار 09120049343