ویدیو کلوپ جمهوری واقع درانتهای بلوار جمهوری سمنان به یک نفر خانم جهت همکاری نیاز دارد.
ساعت کاری ۱۰ الی ۱۴ می باشد.
متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
۰۹۱۰۲۸۸۶۵۹۱

تماس با: ویدیو کلوپ جمهوری 33446822-023