شرکت حریر (دستمال کاغذی) سمنان به به چند ویزیتور نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره آقای بابایی در زیر تماس حاصل فرمایید:

تماس با: شرکت حریر سمنان 09351194212