شرکت پیک موتوری تندپا، اولین شرکت پیک متوری با مجوز رسمی از اداره حمل و نقل و اماکن استان سمنان جهت تکمیل کادر خود، پیک موتوری استخدام می کند.
متقاضیان جهت همکاری و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره زیر تماس حاصل نمایند.

تماس با: شرکت تندپا 09229132920